radio

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

สมัครเรียน สายอาชีพ : อาชีวะศึกษา พัฒนาสังคมยั่งยืน เอ-เทคพัทยา

 ความภูมิใจของเรา ชาวเอเทค

อนาคตสดใส เริ่มต้นที่ดีได้ ในวันนี้ กับ เอ-เทคพัทยา
มาเป็นส่วนหนึ่ง แห่งความภูมิใจในชีวิตของคุณ กับสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จบแล้ว มีงานทำแน่นอน

สนใจ สมัครเรียนต่อ ปวช.-ปวส. (เอ-เทคพัทยา)
สอบถาม ค้นหาไอดีไลน์ คุยกับเรา ทุกเวลา  ajpim
ยินดีต้อนรับทุกท่าน