radio online

เลือกฟังเพลงฮิต กดที่นี่ครับ http://www.explore-thailand.net/radio/popradio55.html

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สนใจ เรียนต่อ ปวช., ปวส. ปริญญาตรี รอบปกติ-วันอาทิตย์ (ภาคสมทบ) ที่นีเลย

A-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 (เอ-เทคพัทยา)
วิทยาลัย เดินทางไป-มาสะดวก เส้นถ.สุขุมวิท เยื้องกับการเคหะแห่งชาติ (เทพประสิทธิ์ ,พัทยาใต้)    (สอบถามเพิ่มเติม-ถ้าไปมาไม่ถูก,ค่าใช้จ่ายและ อื่น ๆ)
 ภาพขวา: อาคารเรียนใหม่ 7 ชั้น//ปรับอากาศทุกห้องเรียน//สะอาด


เปิดรับสมัคร ผู้ที่จบ ม.3-6,ปวช.หรือเทียบเท่า(เก่า-ใหม่)เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ อาชีวะศึกษา เพื่อความก้าวหน้า,ปรับวุฒิการศึกษา รับสมัคร ทุกเพศวัย คนทั่วไปรักเรียน
หลักสูตร ภาคปกติ-ภาคสมทบ,ทวิภาคี และ ป.ตรี(บ้านฉาง)
ประเภทสาขาวิชา พาณิชยกรรม ,ช่างอุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์แนะแนวและประชาสัมพันธ์ 038-300165 ต่อ  126 ทุกวัน 
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.40 น. หรือ ตรงกับวันหยุด 09.00-15.30 น.
สำนักงาน 038-300165 ต่อ 126
ครูแนะแนว  ค้นหา ไอดีไลน์ ajpim

เลือกเรียน สายอาชีวะศึกษา 
คือ คุณค่าของสังคม