Radio

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

บริการหางานทำ นักเรียน-นักศึกษา วุฒิปวช.-ปวส.สนใจทำงานพิเศษ งานประจำ ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ที่สุจริต

หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน องค์กรทั่วไป ส่งเสริม มีงาน มีเงิน มีความสุข มีความรับผิดชอบฯ สำหรับนักเรียน ทุกภาคเรียน ที่นี่ เรามีบุคลากร ตรงกับงานที่คุณต้องการ หลายสาขา ประเภทบริหารและช่างอุตสาหกรรม จัดหางานหลายสาขาให้ทำตั้งแต่เรียนยังไม่จบ หรือ จบแล้วมีงานรับรอง ทุกสาขา 
ติดต่อ ศูนย์แนะแนว และ ประชาสัมพันธ์ 038-415622 ต่อ 126 หรือ ทักมา dj-pim
(บน-ภาพประกอบสื่อ)