radio

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรียนช่างอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรม ปวช.-ปวส.ภาคปกติ สมทบ(ทวิภาคี)

สนใจเรียนต่อ ในเขตพัทยา รับผู้จบ ม.3หรือเทียบเท่า เรียนต่อปวช.และ รับผู้จบปวช.,ม.6หรือเทียบเท่า เรียนต่อปวส.
สาขาที่เปิดสอน สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์,สาขาวิชาไฟฟ้าฟำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กรทอนิกส์,ประเทภสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิขาการโรงแรม *จบปวส.ทุกสาขา เรียนต่อปริญญาตรี 2 ปี ได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน  สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ.(ได้ทุกสาขา)

สิ่งที่เราให้คุณ หรือ สวัสดิการดีๆที่มีมากกว่าคุณคิด
- ไม่มีเก็บเพิ่มเติม ระหว่างเรียนจนจบหลักสูตร (จะมีใบแจ้ง)
-มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
-ให้บริการอินเตอร์เน็ต.. WIFI ฟรี
-มีทุนเรียนดี และ ประพฤติดี ( ปวช.)
-บริการจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
-สามารผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้เป็นงวดๆ ทุกชั้นปี
-บุตรข้าราชการ เบิกค่าเล่าเรียนได้ ตามสิทธิ
-ให้บริการสะดวกด้านบัตรเครดิต ทุกธนาคาร
-ส่งเสริม สนับสนุนการฝากเงินประจำแก่นักเรียนทุกคน ให้เป็นผู้มีเหตุผลในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
-บริการอำนวยสะดวกมิินมาร์ท ร้านการแฟ ในสถาบันแก่นักเรียนและผู้มาติด ครบครัน
-เรียนในห้องอากาศ ทุกชั้นปี
-บริการศูนย์วิทยาบริการ สำหรับค้นคว้า,สืบค้นข้อมมูลในระบบไอที
-รอบบริเวณวิทยาลัย มีหอพักมากมาย การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ เส้นทางสุขุมวิท ห้าง,ชายทะล
-ด้านวิชาการ เปิดให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา สาขา เวลาพิเศษ ให้จบตามเกณฑ์อย่างทั่วถึง
-ด้านพัฒนาคุณภาพวินัย ส่งเสริมให้มีการแก้ไข พัฒนาพฤติกรรมมีระเบียบวินัย กับวิทยาการทรงคุณวุฒิ
-ชม..ฟรี..คอนเสริต จากศิลปินแถวหน้าเมืองไทย ทุกภาคเรียน
-มีระบติดตามการมาเรียนของนักเรียน จากคณาจารย์ที่เอาใจใส่ ไปเยี่ยมบ้าน ติดตามผล ทุกชั้นปี
- บริการ มีรถส่งจากเส้นทางหลัก เข้าสู่วิทยาลัย ทุกวันทำการ
-มีศุนยสอบธรรมศึกษา ติวสอบ..ฟรี จากพระอาจารย์ทรงคุณวุฒิ ทุกระดับ เพื่อพัฒนาจริยธรรมทุกคน
-มีเรียน รด.สำหรับผู้ใจ จนครบหลักสูตร 5 ปี
-มีศุนย์บริการให้การแนะแนว เรียนต่อ และ การทำงานระหว่างเรียน ตลอดปีการศึกษา
-มีติวสอบ V-Net ฟรี
-รับโอน,ย้าย เข้าเรียน ทุกสาขา วิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรกระทรวงฯ
-มีกิจกรรม และ ชมรมอิสระ ที่หลากหลาย ให้ตัดสินใจเอง ของผู้เเรียน
-มีเครื่อข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อรับรอง เรียนแล้วมีงานทำ,ระหว่างเรียน
-สนองตามนโยบายของรัฐบาล ทุกสิทธิ ทุกสาขา
 ฯลฯ
 ไป-มา เส้นทางเข้าถึงอนาคต เรียนต่อ เอเทคพัทยา
*รถบัส-รถตู้ เส้นทางจากกรุงเทพ-พัทยา,ระยอง-กรุงเทพ ผ่านทุกสาย (ลงพัทยาใต้) เข้าซอยสุขุมวิท 50
 *รถยนต์สองแถว พัทยา-สัตหีบ,ทุกสาย ลงปากซอยสุขุมวิท 50 ก่อนถึงบิ๊กซีพัทยาใต้
*รถส่วนตัวมีที่จอดเพียงพอ ปลอดภัย ในเขตวิทยาลัย
(พี่วิน, taxi รู้จักดี บอกไป "อักษรเทคโน".ปรี๊ดเดียว...ถึง..จบ )
*การเดินทางสะดวก สบาย ไปไวมาง่ายจริง ๆ*
 การติดต่อ
ดูเพิ่มเติม http:/a-tech.aksron.ac.th (หรือค้นหาคำว่า เอเทคพัทยา,โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป)
ติดต่อ สำนักงาน 038-300165 ต่อ 126
สายด่วน มือถือ 089-9369597 ง่ายไลน์ถึงชัวร์ ทักไลน์ ไอดี ajpim
จะดรียน เตรียมอะไรบ้าง
เอกสารในการสมัครเรียน
*เพียงนำสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ของผู้สมัคร 2 ชุด ( อย่างตามให้ทีหลังได้)
*และ เงินลงทะเบียน,มอบตัว,จ่ายค่าเทอมงวดแรก ทั้งหมดนี้..ทำให้จบวันเดียวกัน...ง่ายๆ
*ไม่มีการสอบเข้า..""เราต้องการพบคุณ..คุณ พบอนาคตที่มั่นคง..."""
(บน-ขอบคุณภาพประกอบ จากเด็กดี.คอม)


เปิดรับสมัครทุกวัน